Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat)
Skoleveien 19
8481 BLEIK
Org.nr 995111322
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,1 6,5 7,7 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,1 8,8 7,8 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 32,9 23,6 41,2 27,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 23,2 35,1 17,7 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,8 10,7 9,5 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,3 11,7 10,0 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 85,6 82,6 62,3 45,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 443 4 960 4 542 5 318 5 834
Undervisningstimer totalt per elev 91 92 84 95 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no