Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blakstad skole
Gudolf Blakstads Vei 67
1386 ASKER
Org.nr 979200293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 21 147
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no