Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blakstad skole
Gudolf Blakstads vei 67
1386 ASKER
Org.nr 979200293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 26,6 29,1 31,3 31,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 16,3 14,0 12,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 7 9 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,1 40,7 50,7 39,4 25,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,6 36,0 25,6 29,7 44,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 16,5 14,1 12,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,9 17,5 16,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 100,0 100,0 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 934 17 756 19 908 21 147 21 039
Undervisningstimer totalt per elev 52 46 53 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no