Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blakstad skole
Gudolf Blakstads Vei 67
1386 ASKER
Org.nr 979200293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 29,0 26,6 29,1 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 14,3 16,3 14,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 10 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,8 42,1 40,7 50,7 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,5 31,6 36,0 25,6 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 14,3 16,5 14,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 21,2 21,9 17,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 99,7 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 066 19 934 17 756 19 908 21 147
Undervisningstimer totalt per elev 45 52 46 53 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no