Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjorøy skule
Bjorøyvegen 202
5177 BJØRØYHAMN
Org.nr 875287702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 232
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no