Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjorøy skule
Bjorøyvegen 202
5177 BJØRØYHAMN
Org.nr 875287702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjorøy skule 10,4 10,2 9,8 10,2 10,5
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjorøy skule 11,9 11,5 12,6 13,8 12,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjorøy skule 1 3 2 2 2
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjorøy skule 84,2 42,0 69,9 61,8 64,2
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjorøy skule 12,8 26,3 16,9 20,1 18,3
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjorøy skule 11,9 11,5 12,5 14,0 12,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjorøy skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjorøy skule 13,2 12,8 13,9 16,6 15,5
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjorøy skule 14,9 15,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjorøy skule 20,0 16,2
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjorøy skule 0,0 0,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjorøy skule 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bjorøy skule 6 969 7 296 6 816 6 762 7 232
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bjorøy skule 62 65 59 54 58
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no