Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjorøy skule
Bjorøyvegen 202
5177 BJØRØYHAMN
Org.nr 875287702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,2 9,8 10,2 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,5 12,6 13,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,2 42,0 69,9 61,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 26,3 16,9 20,1 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,5 12,5 14,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,8 13,9 16,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 969 7 296 6 816 6 762 7 232
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 59 54 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no