Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjorøy skule
Bjorøyvegen 202
5177 BJØRØYHAMN
Org.nr 875287702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 10,4 10,2 9,8 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,9 11,5 12,6 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,5 84,2 42,0 69,9 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 12,8 26,3 16,9 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,9 11,5 12,5 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,2 12,8 13,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 413 6 969 7 296 6 816 6 762
Undervisningstimer totalt per elev 61 62 65 59 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no