Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjordal skule
Førsund
5962 BJORDAL
Org.nr 975272060
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,0 8,0 7,0 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,3 51,3 152,0 75,6 36,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 9,5 3,1 6,4 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 5,3 4,5 5,3 5,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6 7,8 9,4 7,8 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 6,7 6,4 6,1 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,6 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 84,0 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 779 5 361 5 361 4 621 3 920
Undervisningstimer totalt per elev 138 137 141 136 135
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no