Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjoneroa skole
Skolevegen 5
3522 BJONEROA
Org.nr 875273892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 7,2 8,0 8,3 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,5 8,0 7,9 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 662,5 38,3 36,8 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 1,1 18,7 18,2 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,8 8,0 7,5 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 8,6 11,2 11,8 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 10,2 9,7 9,6 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 87,9 62,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 465 4 460 5 075 5 075 5 075
Undervisningstimer totalt per elev 89 84 89 91 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no