Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnsveen ungdomsskole
Bjørnsvebakken 4
2819 GJØVIK
Org.nr 975290603
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,1 34,1 34,0 34,4 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,5 12,0 10,6 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,4 66,9 56,0 59,7 55,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 13,9 17,0 16,0 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,0 16,0 14,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,4 18,7 17,5 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 100,0 100,0 95,7 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 300 19 838 17 663 20 424 17 348
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 55 62 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no