Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnsletta skole
Åsjordet 5
0381 OSLO
Org.nr 974590603
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 38,0 38,8 44,4 46,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,3 13,4 13,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 11 10 20 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,2 38,8 51,8 28,3 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 29,1 24,6 46,0 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 15,0 16,1 17,0 17,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 14,6 15,9 15,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,6 21,3 23,3 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,9 93,3 97,2 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 212 23 878 25 370 29 479 30 625
Undervisningstimer totalt per elev 61 56 51 51 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no