Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnsletta skole
Åsjordet 5
0381 OSLO
Org.nr 974590603
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 38,8 44,4 46,9 56,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,4 13,6 14,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 20 12 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,8 51,8 28,3 53,7 82,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,1 24,6 46,0 24,8 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 16,1 17,0 17,8 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 15,9 15,4 15,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 21,3 23,3 21,1 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 93,3 97,2 93,2 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 23 878 25 370 29 479 30 625 36 686
Undervisningstimer totalt per elev 56 51 51 49 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no