Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnholt ungdomsskole
Slimeveien 15
1275 OSLO
Org.nr 980953602
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 29,6 32,5 27,8 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 15,8 14,5 14,3 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,4 93,8 115,0 100,0 83,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 14,3 10,9 12,6 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,2 21,0 19,3 19,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 26,1 22,9 21,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 92,8 89,1 98,9 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 379 16 484 18 414 16 104 16 495
Undervisningstimer totalt per elev 49 42 45 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no