Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnholt ungdomsskole
Slimeveien 15
1275 OSLO
Org.nr 980953602
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,7 32,9 29,6 32,5 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,5 15,8 14,5 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,2 117,4 93,8 115,0 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 10,3 14,3 10,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 18,2 21,0 19,3 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 20,8 26,1 22,9 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 92,4 92,8 89,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 856 19 379 16 484 18 414 16 104
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 42 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no