Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnevatn skole (UTGÅTT)
Grubeveien 10
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975280357
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 097
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no