Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnevatn skole (utgått)
Grubeveien 10
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975280357
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 34,6 33,2 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,0 7,1 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,2 101,9 91,8 104,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 6,2 7,0 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,3 8,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 8,2 8,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,8 12,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,3 80,8 75,7 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 310 21 680 20 930 18 097
Undervisningstimer totalt per elev 92 99 98 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no