Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnemyr skole
Tosletta 54
1453 BJØRNEMYR
Org.nr 975298671
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 16,9 20,1 20,1 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,1 12,3 11,9 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 17 8 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,4 12,4 24,0 19,8 17,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 48,3 100,1 42,3 49,6 52,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 14,1 12,6 11,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,5 16,8 14,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 504 11 003 12 300 12 284 12 884
Undervisningstimer totalt per elev 59 53 60 62 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no