Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørnegård skole
Nedre Åsvei 1
1341 SLEPENDEN
Org.nr 974552310
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 24,9 25,7 27,2 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,6 14,6 13,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,2 194,0 228,6 179,3 210,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 6,0 5,4 6,4 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,8 19,4 19,5 17,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 23,7 24,1 21,4 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 94,7 97,2 98,6 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 017 13 023 14 375 15 354 16 408
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 45 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no