Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørndalsskogen skole
Bjørndalsskogen 37
5170 BJØRNDALSTRÆ
Org.nr 974738627
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,6 22,6 24,3 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 15,1 15,0 13,7 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 207,7 155,7 161,9 149,3 150,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 8,6 8,6 8,4 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,9 15,0 13,7 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,4 16,6 15,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 250 14 823 15 545 16 435 13 891
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 50 54 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no