Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørndal skole
Granbergstubben 7
1275 OSLO
Org.nr 974590514
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,2 40,7 42,4 42,1 46,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,5 11,7 12,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 5 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 87,1 77,4 89,5 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 13,1 14,0 12,2 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 13,2 12,7 12,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,2 21,8 19,5 19,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,3 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,0 95,7 96,6 97,0 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 303 27 670 29 028 28 086 31 200
Undervisningstimer totalt per elev 53 60 63 61 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no