Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørndal skole
Granbergstubben 7
1275 OSLO
Org.nr 974590514
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,6 37,2 40,7 42,4 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,0 12,5 11,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 59,1 87,1 77,4 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 20,9 13,1 14,0 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,1 13,2 12,7 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 25,2 21,8 19,5 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 87,0 95,7 96,6 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 480 24 303 27 670 29 028 28 086
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 60 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no