Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørklund skole (utgått)
Bleikenvegen 75
2760 BRANDBU
Org.nr 975273865
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 763
Undervisningstimer totalt per elev 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no