Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørkeng oppvekstsenter - Avd skole
Takvassveien 46
9334 ØVERBYGD
Org.nr 975285561
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 9,4 10,8 11,1 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 7,1 6,0 5,2 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 46,9 27,1 40,9 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 13,8 19,9 11,5 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 8,0 5,1 6,8 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 8,4 10,0 5,4 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 13,6 11,8 12,2 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,7 91,9 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 443 6 020 6 775 6 902 6 929
Undervisningstimer totalt per elev 138 99 117 133 154
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no