Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørkelangen skole
Haldenveien 123
1940 BJØRKELANGEN
Org.nr 974583674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 40,1 40,6 42,3 46,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,5 14,2 14,6 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 8 9 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,7 74,0 65,5 62,8 130,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 17,7 20,2 20,3 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,9 14,4 17,0 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 17,5 19,0 16,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,5 18,2 18,9 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 100,0 98,7 98,2 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 24 419 25 491 26 757 25 905 29 333
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 50 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no