Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgvin Montessoriskole (privat)
Storetveitvegen 86
5072 BERGEN
Org.nr 992780010
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bjørgvin Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 12,7 12,8 12,7 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,5 6,6 7,2 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 223,5 0,0 0,0 395,7 227,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 0,0 0,0 1,8 2,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,9 9,2 9,1 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 6,7 6,3 9,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 8,6 9,0 9,7 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 930 8 930 8 930 8 930 9 605
Undervisningstimer totalt per elev 118 109 108 98 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no