Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgvin Montessoriskole (privat)
Storetveitvegen 86
5072 BERGEN
Org.nr 992780010
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bjørgvin Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 12,8 12,7 13,6 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,6 7,2 6,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 395,7 227,5 222,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 1,8 2,9 3,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,2 9,1 7,9 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 6,3 9,0 9,7 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 9,0 9,7 9,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 930 8 930 8 930 9 605 8 930
Undervisningstimer totalt per elev 109 108 98 106 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no