Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 041 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 62 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no