Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
Tjørnahaugane 60
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 166,4 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 25 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 71,1 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 15,0 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 17,5 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 15,7 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 15,4 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 23,3 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 041 103 944 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 62 58 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no