Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 041
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no