Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 041 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no