Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 021 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no