Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 021 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no