Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
Tjørnahaugane 60
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 021
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no