Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjørgum skule Voss kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 755 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no