Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
Tjørnahaugane 60
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 755
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no