Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bjørgum skule 13,1 13,2 14,2 13,9 14,3
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjørgum skule 13,5 12,4 13,4 12,4 12,0
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjørgum skule 2 2 2 2 2
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjørgum skule 75,0 68,9 75,5 69,9 64,8
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjørgum skule 16,2 16,1 15,2 15,5 15,9
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjørgum skule 13,4 12,3 14,1 12,4 12,2
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjørgum skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjørgum skule 13,4 13,2 15,1 13,9 13,2
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjørgum skule 12,7
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjørgum skule 13,9
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjørgum skule 0,0
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjørgum skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bjørgum skule 8 755 8 755 9 021 9 021 9 041
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Bjørgum skule 55 60 55 60 62
Voss kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no