Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 14,2 13,9 14,3 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,4 12,4 12,0 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 75,5 69,9 64,8 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 15,2 15,5 15,9 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 14,1 12,4 12,2 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 15,1 13,9 13,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 755 9 021 9 021 9 041 9 552
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 60 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no