Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjørgum skule
Tjørnahaugane 60
5709 VOSS
Org.nr 975281949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 13,2 14,2 13,9 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,4 13,4 12,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 68,9 75,5 69,9 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,1 15,2 15,5 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,3 14,1 12,4 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,2 15,1 13,9 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 755 8 755 9 021 9 021 9 041
Undervisningstimer totalt per elev 55 60 55 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no