Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjøråsen skole
Sverre Iversens vei 37
0972 OSLO
Org.nr 974590441
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,1 29,5 28,4 19,0 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,0 12,0 10,3 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 383,7 255,0 157,6 157,5 145,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 4,4 7,1 6,0 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 15,9 15,4 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,3 16,9 16,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,0 20,7 19,3 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 91,7 88,5 80,6 80,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 417 18 629 18 156 11 352 10 321
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 57 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no