Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjøråsen skole
Sverre Iversens Vei 37
0972 OSLO
Org.nr 974590441
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 30,1 29,5 28,4 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,6 12,0 12,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,8 383,7 255,0 157,6 157,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 2,9 4,4 7,1 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,6 17,4 15,9 15,4 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 15,5 15,3 16,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,8 18,0 20,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,8 89,5 91,7 88,5 80,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 797 19 417 18 629 18 156 11 352
Undervisningstimer totalt per elev 64 59 57 57 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no