Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjølsen skole
Maridalsveien 172
0469 OSLO
Org.nr 974589680
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,1 42,7 47,4 44,1 47,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 14,0 12,1 14,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,0 89,5 90,5 146,3 109,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 13,1 11,5 8,6 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,3 13,9 16,4 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 15,7 14,9 17,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,5 15,4 18,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 97,4 93,7 91,3 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 389 25 210 28 705 27 478 29 735
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 58 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no