Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjølsen skole
Maridalsveien 172
0469 OSLO
Org.nr 974589680
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,8 44,1 42,7 47,4 44,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,3 14,0 12,1 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,8 95,0 89,5 90,5 146,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 11,9 13,1 11,5 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,1 17,3 13,9 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,3 15,7 14,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 17,9 16,5 15,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2 89,4 97,4 93,7 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 25 370 26 389 25 210 28 705 27 478
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 50 58 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no