Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerkvik barne- og ungdomsskole
Maridalsveien 6
8530 BJERKVIK
Org.nr 875288512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 18,0 19,7 18,5 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,5 10,2 9,7 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,5 151,7 80,8 75,5 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 6,6 10,9 11,7 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,8 10,9 10,3 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 11,5 12,4 12,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,6 14,3 13,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 92,2 87,5 97,1 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 455 11 032 12 083 11 946 12 081
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 70 73 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no