Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerkelund skole
Kvalvikveien 2
6522 FREI
Org.nr 975296482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 12,6 14,6 16,3 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 17,3 16,4 15,0 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,4 72,7 72,4 56,2 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 21,3 20,1 23,7 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 17,1 16,3 14,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,9 18,5 17,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,6 96,2 96,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 895 8 308 9 632 10 773 10 744
Undervisningstimer totalt per elev 47 43 45 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no