Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerkaker skole
Sørems Veg 5
9006 TROMSØ
Org.nr 974566257
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 24,8 27,6 28,9 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 14,6 13,6 13,2 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,9 76,3 73,6 89,8 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 17,5 17,4 13,6 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,6 14,1 13,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,1 16,7 16,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,1 96,9 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 732 16 798 19 224 19 798 20 577
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 54 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no