Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerkaker skole
Sørems Veg 5
9006 TROMSØ
Org.nr 974566257
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 27,6 28,9 29,7 32,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 13,6 13,2 13,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,3 73,6 89,8 92,0 115,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 17,4 13,6 13,5 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,1 13,8 13,8 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,7 16,7 16,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 96,9 96,7 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 798 19 224 19 798 20 577 22 429
Undervisningstimer totalt per elev 51 54 56 56 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no