Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerka skole
Rønningveien 20
8643 BJERKA
Org.nr 975286932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 4,7 5,6 4,9 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,1 7,6 8,9 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,7 26,7 34,2 31,7 24,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,7 31,1 20,4 25,6 35,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,8 7,4 8,6 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,2 9,1 10,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 135 3 164 3 783 3 316 3 268
Undervisningstimer totalt per elev 87 81 97 83 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no