Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjerka skole
Rønningveien 20
8643 BJERKA
Org.nr 975286932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 4,6 4,7 5,6 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,5 9,1 7,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,7 24,7 26,7 34,2 31,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,1 31,7 31,1 20,4 25,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,2 8,8 7,4 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 8,4 9,2 9,1 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 391 3 135 3 164 3 783 3 316
Undervisningstimer totalt per elev 87 87 81 97 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no