Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjelland oppvekstsenter - Avd skole
Marnarveien 4380
4536 BJELLAND
Org.nr 975271617
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Marnardal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,3 4,1 4,3 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 10,1 11,3 11,8 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,5 24,5 37,6 38,3 44,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,7 37,6 26,6 26,4 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 9,9 11,6 12,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 11,1 12,3 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 75,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 201 2 933 2 685 2 758 3 113
Undervisningstimer totalt per elev 91 73 65 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no