Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjarnetjønna skole
Trollskarveien 9
8800 SANDNESSJØEN
Org.nr 975286584
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjarnetjønna skole 20,5 21,4 20,6 21,7 17,7
Alstahaug kommune 93,1 95,3 94,2 96,7 85,6
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjarnetjønna skole 12,8 11,7 12,4 11,2 12,2
Alstahaug kommune 10,3 10,2 10,3 9,6 10,7
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjarnetjønna skole 5 0 0 0 5
Alstahaug kommune 19 14 13 16 19
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjarnetjønna skole 51,6 0,0 2 016,7 1 933,3 44,5
Alstahaug kommune 47,3 60,4 66,4 52,4 43,8
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjarnetjønna skole 24,9 0,0 0,6 0,6 25,8
Alstahaug kommune 19,9 14,9 13,9 16,3 22,0
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjarnetjønna skole 12,8 12,7 13,1 11,5 13,2
Alstahaug kommune 10,7 11,0 10,7 9,9 11,8
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjarnetjønna skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alstahaug kommune 12,8 12,6 13,4 12,5 12,4
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjarnetjønna skole 24,9 23,5 16,1 14,3 16,7
Alstahaug kommune 14,9 15,5 14,9 13,5 14,2
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjarnetjønna skole 12,0 0,0
Alstahaug kommune 11,6 13,6
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjarnetjønna skole 17,3 16,7
Alstahaug kommune 14,8 16,5
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjarnetjønna skole 0,0 0,0
Alstahaug kommune 14,7 13,4
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjarnetjønna skole 97,1 81,8 91,6 93,1 97,2
Alstahaug kommune 96,2 91,7 92,4 90,6 92,5
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bjarnetjønna skole 15 193 15 414 14 463 15 339 12 312
Alstahaug kommune 60 450 59 647 59 990 61 567 54 663
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bjarnetjønna skole 58 63 60 66 61
Alstahaug kommune 69 70 69 74 66
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no