Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjarnetjønna skole
Trollskarveien 9
8800 SANDNESSJØEN
Org.nr 975286584
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 21,4 20,6 21,7 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,7 12,4 11,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 0 0 0 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,6 0,0 2 016,7 1 933,3 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 0,0 0,6 0,6 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,7 13,1 11,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,9 23,5 16,1 14,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 81,8 91,6 93,1 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 193 15 414 14 463 15 339 12 312
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 60 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no