Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bjarnetjønna skole
Trollskarveien 9
8800 SANDNESSJØEN
Org.nr 975286584
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 20,5 21,4 20,6 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,8 11,7 12,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,0 51,6 0,0 2 016,7 1 933,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 24,9 0,0 0,6 0,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,8 12,7 13,1 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 24,9 23,5 16,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 81,8 91,6 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 460 15 193 15 414 14 463 15 339
Undervisningstimer totalt per elev 62 58 63 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no