Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Biss Sentrum AS (privat)
Dues Vei 35
4023 STAVANGER
Org.nr 918535705
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Biss Sentrum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 24,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 398
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no