Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bispehaugen skole
Nonnegata 19
7014 TRONDHEIM
Org.nr 975278867
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 21,9 27,2 26,9 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,0 12,1 12,0 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,9 68,6 91,9 98,0 91,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 18,5 11,8 11,1 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,0 12,2 12,2 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,1 14,2 14,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 100,0 98,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 517 14 744 17 985 17 971 18 223
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 61 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no