Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Birralee International School Trondheim AS - Avd skole (privat)
Bispegata 9c
7012 TRONDHEIM
Org.nr 973358502
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Birralee International School Trondheim AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 17,1 17,6 18,0 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 13,5 13,5 13,6 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,1 68,6 101,4 98,2 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 18,4 12,0 12,5 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 16,3 16,0 16,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,1 19,1 18,8 18,4 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 18,8 18,2 18,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5 84,5 88,4 93,9 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 204 11 429 11 315 11 686 13 595
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 53 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no