Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Birralee International School Trondheim AS - Avd skole (privat)
Bispegata 9c
7012 TRONDHEIM
Org.nr 973358502
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Birralee International School Trondheim AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 17,6 18,0 20,9 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,5 13,6 12,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,6 101,4 98,2 77,1 71,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 12,0 12,5 15,1 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,0 16,3 15,3 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 18,8 18,4 17,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,2 18,1 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 88,4 93,9 95,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 429 11 315 11 686 13 595 15 192
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 53 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no