Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Birkenlund skole
Gamle Songevei 65
4842 ARENDAL
Org.nr 975283003
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 33,1 33,3 39,6 37,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,4 14,2 11,8 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 82,8 109,1 74,9 80,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 16,5 12,2 15,0 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 16,8 15,3 13,5 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 17,6 17,0 12,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 19,2 18,5 14,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 204 20 848 22 211 26 681 25 394
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 50 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no