Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Birkeland skole
Valtjønnvegen 41
4760 BIRKELAND
Org.nr 975283259
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Birkenes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 35,2 37,0 37,1 37,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,1 14,9 14,7 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 12 10 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6 40,8 48,3 46,5 52,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,0 33,4 27,1 27,5 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,7 15,6 15,3 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 18,3 17,6 17,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 287 23 618 24 073 24 016 24 548
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 50 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no