Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Birkeland skole
Valtjønnvegen 41
4760 BIRKELAND
Org.nr 975283259
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Birkenes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 34,0 35,2 37,0 37,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 15,5 15,1 14,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 14 12 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,0 32,6 40,8 48,3 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,9 42,0 33,4 27,1 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,5 15,7 15,6 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 20,2 18,3 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 489 22 287 23 618 24 073 24 016
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 49 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no