Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Biristrand skole
Midtekervegen 10
2837 BIRISTRAND
Org.nr 975274713
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,3 4,2 4,2 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,0 10,9 10,2 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,3 220,0 121,2 53,6 29,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 4,6 7,9 16,6 46,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,8 10,9 10,1 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,4 11,1 11,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 815 2 964 2 723 2 694 2 401
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 68 73 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no