Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Biri ungdomsskole
Kragebergvegen 46
2836 BIRI
Org.nr 975294781
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 15,3 15,9 17,0 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,5 10,1 9,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,0 70,9 44,3 39,8 33,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 12,4 19,2 19,6 26,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,8 13,2 12,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,8 17,7 16,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 625 8 472 8 912 9 643 7 869
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 66 73 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no