Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Biri ungdomsskole
Kragebergvegen 46
2836 BIRI
Org.nr 975294781
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 14,6 15,3 15,9 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,6 10,5 10,1 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,4 44,0 70,9 44,3 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 18,9 12,4 19,2 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 14,0 13,8 13,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 17,5 15,8 17,7 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 305 7 625 8 472 8 912 9 643
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 63 66 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no