Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bingsfoss ungdomsskole
Vendom 6
1920 SØRUMSAND
Org.nr 975272729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 169
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no